Saturday, January 1, 1983

MATLAMAT SMAP LABU

·         Mendidik pelajar dengan keperibadian Islam
·         Membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi
·         Memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan

·         Memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu dalam dan luar negara