Saturday, January 1, 1983

PIAGAM PELANGGAN SMAP LABU

Bahawasanya kami warga SMAP Labu dengan penuh tekad dan iltizam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kami dengan:

  1. Memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra.
  2. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang jelas, menarik dan  berkesan untuk melahirkan pelajar cemerlang dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM.
  3. Memberikan bimbingan kepada pelajar untuk menjadi insan seimbang, harmoni dan boleh diteladani dari segi intelek, emosi, rohani, jasmani dan kepimpinan.
  4. Memberikan maklum balas kepada ibu bapa mengenai perkembangan dan kemajuan anak mereka dari semasa ke semasa.
  5. Mengambil tindakan dalam tempoh yang munasabah bagi semua urusan rasmi :
i)                Pendaftaran pelajar dalam masa 15 minit seorang.
ii)              Laporan prestasi pelajar dua minggu selepas peperiksaan.
iii)            Borang pertukaran pelajar dalam masa 30 minit.
iv)           Mengeluarkan resit yuran melalui bank slip yang diterima daripada ibu bapa dalam masa 10 minit seorang.
v)              Pengesahan sijil / dokumen peribadi  dalam masa 30 minit.