Saturday, January 1, 1983

OBJEKTIF SMAP LABU

SMAP Labu berusaha untuk dapat:

1.             Melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang berkesan dan telus.
2.             Memastikan pencapaian akademik sentiasa terbaik.
3.             Membentuk sahsiah terpuji dan boleh dicontohi.
4.             Melibatkan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan menjadi juara tersohor.
5.             Melahirkan pemimpin berjiwa Islam yang disegani dan dihormati.

6.             Mewujudkan iklim dini dan persekitaran sekolah yang kondusif.